POLITYKA PRYWATNOŚCI

Polityka bezpieczeństwa

Podmiotem gromadzącym dane osobowe (Administratorem Danych Osobowych) w ramach funkcjonowania niniejszej strony internetowej pozostaje Beauty Skills Sp. z o.o. Pl. Solny 15, 50-062 Wrocław NIP: 8971889813 REGON: 38842705400000 ( zwana dalej jako „Firma”)

Firma uznaje znaczenie ochrony danych osobowych i prywatności. Niniejszy dokument zawiera nasze zobowiązania wobec nadawanych informacji prywatnych. Polecamy zapoznać się z niniejszą Polityką bezpieczeństwa i możliwymi zmianami jej treści.

Gromadzone Dane

Firma gromadzi, przechowuje i przetwarza informacje prywatne od Ciebie w celu:

nadania odpowiedniego produktu lub usług;
zawiadomienia o innych produktach lub usługach.
Możemy również zbierać następujące informacje:

imię i nazwisko;
informacje kontaktowe, łącznie z adresem e-mail i adresem IP;
inne informacje, otrzymane z ankiet klientów i z ich propozycji.
Wykorzystanie danych

Twoje dane osobowe, które są ważne dla naszej współpracy, będą wykorzystane do świadczenia usług oraz nadawania informacji. Nie wykorzystujemy danych w celach innych niż te, na które wyrażona została zgoda. Firma może wysyłać publikacje, informacje marketingowe o naszych produktach oraz usługach i śledzić Twoje zainteresowanie nimi.

Prawa i obowiązki

Firma robi wszystko, co możliwe, by informacja osobowa, którą zbieramy i przetwarzamy, była dokładna, aktualna i pełna. Jeśli zauważyłeś pomyłki dotyczące własnych danych osobowych lub uważasz, że informacja osobowa w Serwisie nie jest aktualna, można ją zmienić po skontaktowaniu z nami (informacje kontaktowe są na końcu niniejszego dokumentu). Również masz prawo do usunięcia osobowych danych z zasobów Firmy.

Cookies

Pliki cookies są wykorzystane na niektórych obszarach Firmie do rejestrowania aktywności użytkowników, byśmy mogli optymalizować naszą witrynę dla klientów. Większość przeglądarek internetowych automatycznie akceptuje pliki cookies, ale Ty możesz zmienić ustawienia przeglądarki, by wyłączyć obsługę cookies. Jednak wyłączenie cookies może przeszkadzać w pełni korzystać z witryny internetowej.

Bezpieczeństwo informacji osobowych

W Firmie podejmowane są wszelkie niezbędne środki bezpieczeństwa, konieczne do ochrony danych osobowych przed utratą, nieautoryzowanym dostępem, zniszczeniem, niewłaściwym wykorzystaniem, przekształceniem, nieuprawnionym ujawnieniem. W celu bezpieczeństwa i ochrony danych nie przechowujemy na naszych serwerach żadnych informacji, dotyczących kart płatniczych. Nasz dostawca usług płatniczych zabezpiecza i przechowuje te informacje w postaci zaszyfrowanej. Mimo to nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za nieautoryzowany dostęp do informacji prywatnych, które znajdują się w Firmie.

Firma może publikować linki (odnośniki) do innych stron internetowych. Gdy skorzystasz z takiego linku, opuścisz naszą witrynę internetową. Nasza Polityka bezpieczeństwa nie dotyczy innych stron internetowych, do których trafisz, i nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za ochronę i przestrzeganie poufności Twoich danych osobowych na takich stronach. Polecamy zaznajomić się z polityką bezpieczeństwa każdej strony, z której korzystasz.

Przekazywanie informacji podmiotom trzecim

Nie sprzedajemy ani nie udostępniamy żadnych danych osobowych odwiedzających stronę internetową ani nie przekazujemy danych osobowych klientów korzystających z formularza kontaktowego bez zawarcia umowy. Mamy prawo nadawać dostęp do informacji osobowych podmiotom trzecim tylko po uprzednim uzyskaniu zezwolenia od Użytkownika lub zawarcia z nim umowy współpracy.

Kontakt

Jeśli masz pytania, sugestie i komentarzy wobec Polityki bezpieczeństwa, możesz skontaktować się z nami telefonicznie pod numerem telefonu: 508-522-928

 

Zmiany Polityki Prywatności

1.Niniejsza Polityka Prywatności może ulegać zmianom, które będą publikowane na stronie https://beautyskills.pl/. W przypadku zmian Polityki, obowiązują one od dnia ich ogłoszenia na stronach w/w serwisu, a jako że wymagają one zgody obu stron, dotyczą one zgód na przetwarzanie danych osobowych udzielonych po dacie dokonania zmiany Polityki Prywatności. W odniesieniu do zgód na przetwarzanie danych osobowych udzielonych przed zmianą Polityki Prywatności, zastosowanie ma Polityka Prywatności w brzmieniu obowiązującym w chwili udzielenia zgody.

 

2. Zmiany wprowadzane do Polityki Prywatności nie wpływają i nigdy nie wpłyną na podstawową zasadę: Beauty Skills Sp. z o.o., nie sprzedaje podmiotom trzecim danych personalnych czy adresowych klientów.